Historie německé kopané v Čechách - logo

Nemeckyfotbal - DE flag

CD - ROM

Na tomto nosiči jsou soustředěny všechny,autorovi známé kovové odznaky německých fotbalových klubů, působících na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v období 1882 - 1945. Část odznaků je však pouze v podobě perokresby, tyto se nepodařilo opatřit v reálné podobě ani je nalézt ve sbírkách kamarádů a kolegů sběratelů. Podařilo se je alespoň rekonstruovat podle podkladů z jiných, často velmi povrchních a nepřesných podkladů a z jiných informačních zdrojů.

Pro umístění míst působící jednotlivých fotbalových klubů sloužila dobová mapa Čech, Moravy a Slovenska z období před I.světovou válkou, kdy součástí Zemí koruny české byla i část dnešního Polska (Bílsko, dnes Bielsko Biala), odstoupeného po skončení světového válečného konfliktu. Stejně tak i část Vitorazska (oblast České Velenice - Gmünd Weitera), kterou postihl obdobný osud.

Na Slovensku byla historie vzniku a činnosti klubů německé menšiny poněkud jiná než tomu bylo v českých zemích. A tak jsou zde uvedeny všechny odznaky bratislavských klubů i z období, kdy se k německé menšině nehlásily (především i z důvodů geografické příslušnosti k tehdejším Horním Uhrám).

CD-ROM je volnou součástí a doplňkem publikace Historie německé kopané v Čechách, (vydáno v roce 2006 v nakladatelství MJF Praha)