Historie německé kopané v Čechách - logo

Nemeckyfotbal - DE flag

Úvod

Kniha s názvem Historie německé kopané v Čechách, popisující vznik, vývoj a historii fotbalu, který pěstovali a hráli příslušníci německé národnosti žijící na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v období 1882 – 1945, zaplňuje mezeru „na mapě“ historie české a československé kopané. Svým obsahem a rozsahem je pak tato publikace zcela první a ojedinělou nejen v Čechách, ale i v německy mluvících zemích, která se věnuje popisovanému tématu.

KNIHA OBSAHUJE PŘEDEVŠÍM

 • kompletní historii soutěží německého fotbalového svazu v ČSR (DFV in der ČSR) v jednotlivých etapách svého vývoje
 • vizitku fotbalového svazu DFV, seznam svazových funkcionářů
 • seznam (s fotopřílohou) hráčů německé národnosti, kteří reprezentovali ČSR a Rakousko (v rámci Rakousko-Uherska)
 • kompletní přehled mezinárodních zápasů výběru německého svazu DFV
 • historii a činnost Svazu německých soudců
 • rejstřík klubů (více než 700 klubů) německé menšiny v Čechách, na Moravě, Slezsku a Slovensku
 • přes 500 perokreseb svazových a klubových odznaků a znaků
 • bohatou klubovou fotodokumentaci a řadu dalších zajímavostí a informací z oblasti historie a činnosti fotbalu německé menšiny v ČSR

HLAVNÍM CÍLEM KNIHY JE

 • zaplnit "bílá místa" na mapě historie československého fotbalu, poskytnout pravdivé a ucelené informace z fotbalového hnutí německé menšiny v ČSR, zejména když řada informací byla v předchozích obdobích přehlížena, nepublikována a někdy i záměrně zamlčována
 • dokázat, že fotbal německé menšiny v ČSR byl, zejména v období I. republiky nedílnou a významnou součástí fotbalového dělení v rámci ČsFA
 • seznámit fotbalovou veřejnost s fotbalovými a historickými souvislostmi v popisovaném období a s historickým vývojem česko-německých vztahů na sportovních kolbištích
 • přispět vysvětlením a objasněním některých tradovaných nepravd v historickém vývoji československého fotbalu k lepšímu vzájemnému porozumění a respektování jednoho národa druhým

ROZSAH

 • 290 stran textu, formát A4