Kniha s názvem Historie německé kopané v Čechách, popisující vznik, vývoj a historii fotbalu, který pěstovali a hráli příslušníci německé národnosti žijící na území Čech, Moravy, Slezska a Slovenska v období 1882 – 1945, zaplňuje mezeru „na mapě“ historie české a československé kopané. Svým obsahem a rozsahem je pak tato publikace zcela první a ojedinělou nejen v Čechách, ale i v německy mluvících zemích, která se věnuje popisovanému tématu.

 

KNIHA OBSAHUJE PŘEDEVŠÍM 

#  kompletní historii soutěží německého fotbalového svazu v ČSR (DFV in der ČSR) v jednotlivých etapách    svého vývoje
#  vizitku fotbalového svazu DFV, seznam svazových funkcionářů
#  seznam (s fotopřílohou) hráčů německé národnosti, kteří reprezentovali ČSR a Rakousko (v rámci Rakousko-Uherska)
#  kompletní přehled mezinárodních zápasů výběru německého svazu DFV
#  historii a činnost Svazu německých soudců
#  rejstřík klubů (více než 700 klubů) německé menšiny v Čechách, na Moravě, Slezsku a Slovensku
#  přes 500 perokreseb svazových a klubových odznaků a znaků
#  bohatou klubovou fotodokumentaci a řadu dalších zajímavostí a informací z oblasti historie a činnosti fotbalu německé menšiny v ČSR

HLAVNÍM CÍLEM KNIHY JE

#  zaplnit "bílá místa" na mapě historie československého fotbalu, poskytnout pravdivé a ucelené informace z fotbalového hnutí německé menšiny v ČSR, zejména když řada informací byla v předchozích obdobích přehlížena, nepublikována a někdy i záměrně zamlčována
#  dokázat, že fotbal německé menšiny v ČSR byl, zejména v období I. republiky nedílnou a významnou součástí fotbalového dělení v rámci ČsFA
seznámit fotbalovou veřejnost s fotbalovými a historickými souvislostmi v popisovaném období a s historickým vývojem česko-německých vztahů na sportovních kolbištích
#  přispět vysvětlením a objasněním některých tradovaných nepravd v historickém vývoji československého fotbalu k lepšímu vzájemnému porozumění a respektování jednoho národa druhým

ROZSAH

# 290 stran textu, formát A4